[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : แบบมาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
ผู้เขียน : นางสาวนันทนา ภพพินิจ
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 68
Bookmark and Share


โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ประมาณราคเบื้องต้น และการแบ่งงวดงาน ของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  จากเว็บไซต์ http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html?m=0

                        กลุ่มนโยบายและแผน สพม. ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบมาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 17 พ.ย. 2560
      การรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน (PISA ม.1 – ม.3) 7 ก.ค. 2560
     พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 31 พ.ค. 2560
      รัฐบาลสั่งก.ดิจิทัล ติดตามสถานการณ์-เตือนผู้ใช้คอมฯ ระวังมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ระบาดทั่วโลก 15 พ.ค. 2560
     การเปลี่ยนแปลงในระบบDMC 2560 รอบ 10 มิ.ย. 2560 11 พ.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2930-4490-2
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์