[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560
ผู้เขียน : นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 185
Bookmark and Share


พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

สามารถอ่านเพิ่มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDFข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบมาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 17 พ.ย. 2560
      การรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน (PISA ม.1 – ม.3) 7 ก.ค. 2560
     พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 31 พ.ค. 2560
      รัฐบาลสั่งก.ดิจิทัล ติดตามสถานการณ์-เตือนผู้ใช้คอมฯ ระวังมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ระบาดทั่วโลก 15 พ.ค. 2560
     การเปลี่ยนแปลงในระบบDMC 2560 รอบ 10 มิ.ย. 2560 11 พ.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2930-4490-2
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์